top of page

OM OSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sceneverftet er veldig stolte og takknemlige over å bygge videre på en over 20 år lang fantastisk musikaltradisjon her i Vågan. Vi synes også vi er heldige som får lage teater sammen med så mange dyktige, lokale aktører!

Så du etter kontaktinfo? Her kan du kontakte oss. :) 

Bilder fra Musikalen 2019: Grease. Alle foto: Espen Mortensen

SCENEVERFTETS FORMÅL: 

 • Vi skal være et levende ungdomstilbud! 

 • Alle fra 8. klasse og oppover er velkommen til å være med på våre produksjoner.
  Ingen forkunnskaper kreves. 

 • Vi vil være en lokal arena for utvikling av talenter innen alle aspekter ved kulturproduksjon. 

 • Sceneverftet skal levere kulturproduksjoner av høy kvalitet, som inkluderer et bredt lag av befolkningen, da både dyktige amatører samt profesjonelle, i tillegg til elever fra Vågan kulturskole. 

 

SCENEVERFTETS ORGANISASJON: 

 • Sceneverftet er en selvstendig, frivillig forening stifta i november 2016, som blant annet produserer Musikalen i Vågan.

 • Foreningen er økonomisk uavhengig, og våre tilbud driftes i hovedsak med tilskudd og sponsormidler.

 • Styret utgjøres av representanter fra både våre aktører, deres foreldre/foresatte, Vågan kulturskole, Lofoten kulturhus og Vågans frivillige kulturliv. 

 • Styret i Sceneverftet har ansvar for bl.a. økonomi og drift, mens musikalproduksjonen administreres av en egen produksjonsledelse med et eget produksjonsteam.   

MEDLEMSKAP I SCENEVERFTET:

 • Sceneverftet har en årskontingent på 100 kr for medlemskap. Medlemskap er helt uforpliktende.

 • Absolutt alle som ønsker å støtte vårt arbeid for lokal ungdom kan betale kontingent og bli medlem i Sceneverftet. 

 • Alle medlemmer over 15 år har stemmerett ved årsmøtet. 

 

STYRET I SCENEVERFTET:

Frem til årsmøtet våren 2023 sitter disse i styret: 

 • Leder: May Linn Hjørnevik
   

 • Nestleder: Irèn Nilsen
   

 • Styremedlem: Elise Westerlund
   

 • Styremedlem: Elise Westerlund
   

 • Styremedlem: 
   

 • ​Valgkomité: 

bottom of page